Stručni ispiti / 26. kolovoza 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Splitu – rujan 2022.