Stručni ispiti / 7. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Osijeku – rujan 2023.