Stručni ispiti / 10. ožujka 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge SŠ u Splitu, zimski rok 2022.