Stručni ispiti / 3. studenoga 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge SŠ u Osijeku, jesenski rok 2022.