Stručni ispiti / 13. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge OŠ u Splitu, proljetni rok 2022.