Stručni ispiti / 11. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge OŠ u Rijeci, proljetni rok 2022.