Stručni ispiti / 27. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge OŠ u Rijeci, jesenski rok 2022.