Stručni ispiti / 7. rujna 2021.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge DV u Osijeku, rujan 2021.