Stručni ispiti / 12. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagode u DV Rijeka, proljetni rok 2021.