Stručni ispiti / 7. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike logopede u predškolskim ustanovama u Zagrebu, rujan 2023.