Stručni ispiti / 29. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike logopede OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2021.