Stručni ispiti / 13. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike i odgojitelje edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Zagrebu – rujan 2023.