Stručni ispiti / 8. studenoga 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Zagrebu – studeni 2022.