Stručni ispiti / 9. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Zagrebu – siječanj 2023.