Stručni ispiti / 9. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Zagrebu – rujan 2022.