Stručni ispiti / 29. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore DV u Zagrebu, studeni 2021.