Stručni ispiti / 8. ožujka 2024.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabililatore u predškolskim ustanovama u Zagrebu – ožujak 2024.