Stručni ispiti / 13. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabililatore u predškolskim ustanovama u Rijeci – studeni 2023.