Stručni ispiti / 15. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabililatore u predškolskim ustanovama u Rijeci – siječanj 2024.