Stručni ispiti / 22. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike socijalne pedagoge OŠ u Splitu, zimski rok 2020.