Stručni ispiti / 30. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike psihologe osnovnih škola u Zagrebu, nastavak proljetnog roka 2020., praktični i usmeni dio