Stručni ispiti / 21. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike psihologe osnovnih škola u Zagrebu, jesenski rok 2019.