Stručni ispiti / 26. svibnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike psihologe osnovnih škola u Rijeci, proljetni rok 2020.