Stručni ispiti / 15. svibnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike psihologe osnovnih škola u Rijeci, proljetni rok 2019.