Stručni ispiti / 1. ožujka 2021.

Stručni ispiti za pripravnike predškolskih ustanova na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine u Puli, zimski rok 2021.