Stručni ispiti / 24. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Zagrebu– rujan 2020.