Stručni ispiti / 18. rujna 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Splitu – rujan 2019.