Stručni ispiti / 23. studenoga 2023.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge SŠ u Splitu, jesenski rok 2023.