Stručni ispiti / 2. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge SŠ u Rijeci, nastavak proljetnog rok 2020.