Stručni ispiti / 23. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge SŠ u Osijeku, jesenski rok 2020.