Stručni ispiti / 24. rujna 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Zagrebu, jesenski rok 2019.