Stručni ispiti / 18. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Splitu, proljetni rok 2019.