Stručni ispiti / 16. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Osijeku, jesenski rok 2019.