Stručni ispiti / 9. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Rijeci, jesenski rok 2023.