Stručni ispiti / 6. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Osijeku, jesenski rok 2023.