Stručni ispiti / 7. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Osijeku, jesenski rok 2021.