Stručni ispiti / 2. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Osijeku, jesenski rok 2020.