Stručni ispiti / 29. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike SŠ u Čakovcu, nastavak proljetnog roka 2020. višeg savjetnika I. Šelimbera, nastavni sat i usmeni dio