Stručni ispiti / 10. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Zagrebu, nastavak proljetnog roka 2020. više savjetnice D. Kovačević