Stručni ispiti / 30. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2022., I. Šelimber