Stručni ispiti / 28. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2020. više savjetnice D. Kovačević