Stručni ispiti / 5. svibnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, proljetni rok 2023.