Stručni ispiti / 8. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020. nastavni sat i usmeni dio