Stručni ispiti / 26. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, jesenski rok 2023.