Stručni ispiti / 29. siječnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, zimski rok 2021.