Stručni ispiti / 19. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, proljetni rok 2024.