Stručni ispiti / 13. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, proljetni rok 2023.