Stručni ispiti / 26. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, proljetni rok 2022.