Stručni ispiti / 15. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, nastavak proljetnog roka 2020.