Stručni ispiti / 26. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Rijeci, nastavak proljetnog roka 2020.-nastavni sat i usmeni dio